Thay màn hình OPPO Joy 3 A11
Thay màn hình OPPO Joy 3 A11
650.000đ
Thay màn hình OPPO Joy 3 A11 650.000đ
Thay Màn hình Oppo U707 / Find Way S
Thay Màn hình Oppo U707 / Find Way S
900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay Màn hình Oppo U707 / Find Way S 900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R5
Thay màn hình Oppo R5
1.300.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R5 1.300.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R7 Lite
Thay màn hình Oppo R7 Lite
1.900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R7 Lite 1.900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình OPPO F1 plus R9
Thay màn hình OPPO F1 plus R9
950.000đ
Thay màn hình OPPO F1 plus R9 950.000đ
Thay màn hình Oppo R2001/ YoYo
Thay màn hình Oppo R2001/ YoYo
700.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R2001/ YoYo 700.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình OPPO X9007
Thay màn hình OPPO X9007
900.000đ
Thay màn hình OPPO X9007 900.000đ
Thay màn hình OPPO F3 Plus
Thay màn hình OPPO F3 Plus
850.000đ
Thay màn hình OPPO F3 Plus 850.000đ
Thay màn hình OPPO F3
Thay màn hình OPPO F3
800.000đ
Thay màn hình OPPO F3 800.000đ
Thay màn hình OPPO R827
Thay màn hình OPPO R827
650.000đ
Thay màn hình OPPO R827 650.000đ
Thay màn hình OPPO Yoyo 2001
Thay màn hình OPPO Yoyo 2001
650.000đ
Thay màn hình OPPO Yoyo 2001 650.000đ
Thay màn hình Oppo X9006 / Find 7
Thay màn hình Oppo X9006 / Find 7
850.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo X9006 / Find 7 850.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R7S
Thay màn hình Oppo R7S
1.900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R7S 1.900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo Neo 7
Thay màn hình Oppo Neo 7
800.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo Neo 7 800.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình OPPO F3 Lite A57
Thay màn hình OPPO F3 Lite A57
850.000đ
Thay màn hình OPPO F3 Lite A57 850.000đ
Thay màn hình OPPO Neo 9S A39
Thay màn hình OPPO Neo 9S A39
900.000đ
Thay màn hình OPPO Neo 9S A39 900.000đ
Thay Màn hình Oppo F1 A35
Thay Màn hình Oppo F1 A35
800.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay Màn hình Oppo F1 A35 800.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R829 / R1 (Full)
Thay màn hình Oppo R829 / R1 (Full)
850.000đ

Khuyến Mãi:

 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R829 / R1 (Full) 850.000đ

Khuyến Mãi:

 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R8001/ R8007/ R1K/ R1S
Thay màn hình Oppo R8001/ R8007/ R1K/ R1S
700.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo R8001/ R8007/ R1K/ R1S 700.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo Neo3 / R831K
Thay màn hình Oppo Neo3 / R831K
650.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Oppo Neo3 / R831K 650.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 3 tháng
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
-{{product.salePercent}}%
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.displaySalePrice}}

Khuyến Mãi:

{{product.name}} {{product.displaySalePrice}}{{product.displayPrice}}đ

Khuyến Mãi:

{{product.displaySalePrice}}{{product.displayPrice}}đ

Đang tải...