{{item.caption}}
Thay màn hình Nokia Lumia 535
Thay màn hình Nokia Lumia 535
750.000đ

Khuyến Mãi:Thay màn hình Nokia Lumia 535 750.000đ

Khuyến Mãi:Thay màn hình Lumia 720
Thay màn hình Lumia 720
800.000đ
Thay màn hình Lumia 720 800.000đ
Thay màn hình Lumia 800
Thay màn hình Lumia 800
1.200.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 800 1.200.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 830
Thay màn hình Lumia 830
1.700.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 830 1.700.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 928
Thay màn hình Lumia 928
1.300.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 928 1.300.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 1020
Thay màn hình Lumia 1020
1.600.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 1020 1.600.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Nokia X
Thay màn hình Nokia X
Liên hệ
Thay màn hình Nokia X Liên hệ
Mặt kính Nokia, Lumia thay, Ép
Mặt kính Nokia, Lumia thay, Ép
Liên hệ

Khuyến Mãi:

 • Voucher 10% Dịch vụ lần sau
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Mặt kính Nokia, Lumia thay, Ép Liên hệ

Khuyến Mãi:

 • Voucher 10% Dịch vụ lần sau
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Nokia Lumia 630
Thay màn hình Nokia Lumia 630
600.000đ

Khuyến Mãi:Thay màn hình Nokia Lumia 630 600.000đ

Khuyến Mãi:Thay màn hình Nokia Lumia 1520
Thay màn hình Nokia Lumia 1520
1.750.000đ
Thay màn hình Nokia Lumia 1520 1.750.000đ
Thay ép cảm ứng Lumia 720 zin
Thay ép cảm ứng Lumia 720 zin
550.000đ

Khuyến Mãi:Thay ép cảm ứng Lumia 720 zin 550.000đ

Khuyến Mãi:Thay mặt kính Nokia Lumia 820
Thay mặt kính Nokia Lumia 820
800.000đ

Khuyến Mãi:

 • Voucher 10% Dịch vụ lần sau
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay mặt kính Nokia Lumia 820 800.000đ

Khuyến Mãi:

 • Voucher 10% Dịch vụ lần sau
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay mặt kính Lumia 930
Thay mặt kính Lumia 930
800.000đ
Thay mặt kính Lumia 930 800.000đ
Mặt kính cảm ứng Lumia 430
Mặt kính cảm ứng Lumia 430
300.000đ
Mặt kính cảm ứng Lumia 430 300.000đ
Thay mặt kính Microsoft 640 XL
Thay mặt kính Microsoft 640 XL
500.000đ

Khuyến Mãi:

Đặt Mua ngay để giảm 10% và ưu tiên đặt chỗ khi sử dụng Dịch vụ

Thay mặt kính Microsoft 640 XL 500.000đ

Khuyến Mãi:

Đặt Mua ngay để giảm 10% và ưu tiên đặt chỗ khi sử dụng Dịch vụ

Thay màn hình Lumia 900
Thay màn hình Lumia 900
900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 900 900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 920
Thay màn hình Lumia 920
900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Lumia 920 900.000đ

Khuyến Mãi:

 • Bảo hành 12T, Dán cường lực
 • Giảm 10% đặt Online, Like FB
Thay màn hình Nokia Lumia 435
Thay màn hình Nokia Lumia 435
550.000đ

Khuyến Mãi:Thay màn hình Nokia Lumia 435 550.000đ

Khuyến Mãi:-{{product.salePercent}}%
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.name}}
{{product.displaySalePrice}}

Khuyến Mãi:

{{product.name}} {{product.displaySalePrice}}{{product.displayPrice}}đ

Khuyến Mãi:

{{product.displaySalePrice}}{{product.displayPrice}}đ

Đang tải...